Centraal Wonen Hestia

Hier staat de meest actuele versie van het 'Stappenplan verkoop woning'.

Deze wijziging komt voort uit het recente verleden. Om te voorkomen dat mensen van buiten wederom de interne procedure doorkruisen is regel 16 ingevoerd.

De makelaar dient dit te bevestigen alvorens de werkgroep Ledenwerving nieuwe mensen/geïnteresseerden gaat inpraten. Hiermee wordt recht gedaan aan de procedureafspraak: (1) intern gaat voor extern, (2) vervolgens de kandidaat-leden en dan (3) pas de vrije markt (zie regel 7).

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Ledenwerving


Stappenplan verkoop woning CW-Hestia.


 

 


2023-02-13 (3334)