Centraal Wonen Hestia

Informatie voor betalingen


Exploitatie rekening CW-Hestia:
NL32 INGB 0004 3920 89 t.n.v. Centraal Woongroep Lelystad,
met als omschrijving: expolitatie (en periode)


Was rekening CW Hestia:
NL32 INGB 0004 3920 89 t.n.v. Centraal Woongroep Lelystad,
met als omschrijving: wasnota (en periode)


Spaarfonds rekening CW Hestia:
NL77 INGB 0003 6855 07
t.n.v. BEW VER CENTRAAL WONEN HESTIA INZ SPAARFONDS,
met als omschrijving: spaarfonds (en periode)VVE rekening CW-Hestia:
NL09 ABNA 0501 1290 73 t.n.v. VVE Hestia te Lelystad,
met als omschrijving: VVE bijdrage (en periode)

 


2023-02-13 (1410)