Centraal Wonen Hestia

Informatie voor betalingen


Exploitatie rekening CW-Hestia:
NL32 INGB 0004 3920 89 t.n.v. Centraal Woongroep Lelystad,
met als omschrijving: expolitatie (en periode)

De maandelijkse exploitatie bijdrage (contributie CW-Hestia) het liefst via een automatische betaling regelen.


Was rekening CW Hestia:
NL32 INGB 0004 3920 89 t.n.v. Centraal Woongroep Lelystad,
met als omschrijving: wasnota (en periode)

De wasrekening binnen 14 dagen betalen.


Spaarfonds rekening CW Hestia:
NL77 INGB 0003 6855 07
t.n.v. BEW VER CENTRAAL WONEN HESTIA INZ SPAARFONDS,
met als omschrijving: spaarfonds (en periode)

De maandelijkse spaarfonds bijdrage het liefst via een automatische betaling regelen.


Exploitatie: exploitatie schema.

Spaarfonds: spaarfonds schema.


VVE rekening CW-Hestia:
NL09 ABNA 0501 1290 73 t.n.v. VVE Hestia te Lelystad,
met als omschrijving: VVE bijdrage (en periode)

De maandelijkse VVE bijdrage het liefst via een automatische incasso regelen.2024-01-15 (3768)